טיפולי אנרגיה
רפלקסולוגיה
רפואה סינית
פסיכותרפיה ואימון
נטורופתיה ותזונה
טיפולי מגע וגוף
הריון ולידה
מרפאת כאב אלטרנטיבית
טיפול בכאב
אבחון גלובלי

תקנון רכישה באתר

 

 1. 8372adea-b8e5-4ed3-a10c-c2b8cb5707b9קבלת תנאי השימוש
  השימוש באתר זה tilia.co.il  להלן: "האתר", על ידך, משתמש הקצה (להלן: "המשתמש"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י "טיליה" ח.פ. 558185369 שכתובתה רח' סעדיה גאון 24 תל-אביב (להלן: "טיליה"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד טיליה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בטיליה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות טיליה על פי תנאי השימוש שלהלן. טיליה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד
 2. כללי
  1. האתר מופעל על ידי טיליה ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום מוצרי האיכות והלייף סטייל.
  2. טיליה מספקת פלטפורמה פרסומית לאנשי מקצוע או למוכרים (להלן: "העוסקים") המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים") לקהל הרחב (להלן: "הקונים"). למען הסר ספק, טיליה אינה מייצרת, או מספקת את המוצרים. טיליה מעמידה לרשות העוסקים את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את טיליה כמי מספקת את המוצרים ואין לראות בטיליה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. טיליה אינה צד לעסקה שבין העוסקים ובין הקונים.
 3. הרשמה וכשרות לאתר
  1. טיליה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  2. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
  3. בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, טיליה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.
  4. על המשתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. המשתמש אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. טיליה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
  5. בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.
  6. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר המשתמש עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני טיליה שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר בזאת את טיליה מכל אחריות בקשר לכך.
  7. ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. טיליה אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה לטיליה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י בית העסק.
  8. על בית העסק לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות דברים אמורים בקשר עם כתובת דואר האלקטרוני המעודכנת, פרטי תשלום עדכניים כגון כרטיס אשראי או חשבון PayPal פעיל.
 4. עלות השימוש באתר ותנאי תשלום
  1. הזכות של המשתמש לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.
  2. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  3. קניה שאושרה מהווה קנייה המחויבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.
  4. חיוב המשתמשים יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבוןPayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתרPayPal.com.  טיליה אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. טיליה לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.
  5. על המשתמש לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.
  6. כל תשלומי המיסים החלים על המשתמש, על הקונים יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי טיליה לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.
 5. שיקום אורטופדי , פאשיה , קנזיו טייפינג צופית ארמן קליניקת טיליה
  שיקום אורטופדי , פאשיה , קנזיו טייפינג
  צופית ארמן קליניקת טיליה

  הגבלת אחריות

  1. לטיליה אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של המשתמשים באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של המשתמשים באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י המשתמשים. על כן טיליה אינה אחראית בדבר זהות המשתמשים או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
  2. המשתמש מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. טיליה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
  3. טיליה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי המשתמשים או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של המשתמש ו/או מידע המאוחסן במחשבו של המשתמש ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי והמשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.
  4. טיליה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י העוסקים או ע"י מי מהמשתמשים באתר.
  5. טיליה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של טיליה, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י המשתמש וסך האחריות והחבות הכוללת של טיליה הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו המשתמש במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי המשתמש כנגד טיליה.
  7. בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, משתמש באתר, טיליה תהיה רשאית למסור את פרטיו של המשתמש, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).
 6. קניין רוחני
  1. האתר הינו רכושה הבלעדי של טיליה וטיליה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של טיליה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מטיליה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
  2. משתמש לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. טיליה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י עוסק או משתמש באמצעות פרסום אובייקטים באתר. טיליה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.
  3. המשתמש מעניק בזאת לטיליה רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. המשתמש מאשר לכל משתמש אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו משתמש.
 7. 7שונות
  1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
  2. כל זכות או סעד של טיליה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של טיליה הקיימים לה על פי דין.
  3. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי טיליה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של טיליה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
  5. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
  6. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  7. הודעות יימסרו לטיליה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.

         8. תנאי תיאום ומימוש עסקאות

 1. שעות פעילות: א-ה 9:00-21:00 , שישי 9:00-15:00
 2. קביעת טיפול בתיאום מראש בטלפון 072-2500493 ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 3. שינוי מועד הטיפול יתקבל בהודעה מראש של 48 שעות לפני מועד הטיפול.
 4. לא ניתן לקבל החזר כספי על השובר או על חלקו (למעט עפ"י חוק)

טלפון: 0722500493

9. ביטול הזמנות

1. אם בוטלה הפעילות – יושב מלוא התשלום כנגד השבת הכרטיסים המקוריים, במידה וסופקו למזמין השרות.
2. הזיכוי ישלח רק לאותו מס' כרטיס האשראי באמצעותו ביצעו את ההזמנה.
3. במקרה בו חל שינוי ביום הפעילות או מיקומה – למזמין הזכות לבטל את ההזמנה עד 7 ימים לפני מועד המופע ולקבל זיכוי מלא על החיוב שבוצע.
4. בקשות לביטול עסקה ניתן יהיה לממש בטלפון 072-2500493 או בדאר אלקטרוני:
tilia@tilia-tc.com.
5. ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצועה וזאת בתנאי שהביטול יעשה 7 ימי עסקים לפחות לפני מועד הפעילות ובכפוף ל-5% דמי ביטול או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.
6.לא ניתן לבטל כלל כרטיסים שנרכשו בכרטיסי אשראי לחיוב מיידי (דיירקט).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן